Home » Boeken » Ik ben dicht bij jou

Ik ben dicht bij jou

"Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, Mijn oog is op u." Psalm 32:8

Deze bundeling gedichten verwoorden hoe dichtbij God is op de wegen die we gaan in ons leven. In Jezus, Zijn Zoon, wil Hij een persoonlijke relatie met ons aangaan. Hij wil betrokken worden bij elke keuze die wij maken. Hij wijst ons de weg die we moeten gaan. Soms gaat dat door de bergen heen en andere keren door rivieren. Daarin laat Hij ons niet alleen gaan. Hij is dichtbij ons. Dat is de bemoediging die in deze gedichtenbundel verwoord is.